Gaza hospital strike kills hundreds

by
Gaza hospital strike kills hundreds